METERKAST

Een meterkast vervangen kan gebeuren om verschillende redenen. Vaak wordt een meterkast vervangen omdat er een ingrijpende verbouwing plaats vindt of om de modernisering van een oudere woning. De meterkast vervangen is in sommige gevallen niet nodig. Bij deze gevallen voldoet uitbreiding van de huidige meterkast.

WAT ZIT ER IN EN OM DE GROEPENVERDELER IN JE METERKAST EN HOE WERKT HET?

Hoofdschakelaar

Een hoofdschakelaar in je groepenverdeler gebruik je om de hele installatie in één keer te scheiden van het algemene elektriciteitsnet. Door deze schakelaar naar beneden te zetten op stand ‘0’ (groen), staat niets in huis meer onder spanning. Dit biedt veiligheid bij werkzaamheden aan je installatie. Je herkent een Hager-hoofdschakelaar aan het artikelnummer linksboven – in: SBN240 of SBN440, en aan de rode kleurvlakken.

Aardlekschakelaar

Een aardlekschakelaar is een zeer precies technisch produkt. Het zal je leven beschermen bij aanraking met een onderdeel dat onder spanning staat, of wanneer een defect apparaat onder spanning is komen te staan. Hij schakelt dan onmiddellijk uit. Deze schakelt ook af wanneer een defect apparaat onder spanning komt te staan.

Het werkt als volgt: de aardlekschakelaar meet hoeveel stroom door hem heen gaat naar de installatie en de apparaten die daarop aangesloten zijn. Hij meet ook of dezelfde hoeveelheid stroom weer ‘terugkomt’. Als door een storing spanning op een apparaat komt te staan, kan er een kleine ‘lekstroom’ via het defecte apparaat, de muur of de vloer naar de aarde stromen. In de meest gevaarlijke situatie zou die stroom door je lichaam kunnen lopen, met ernstig letsel of erger als gevolg. De aardlekschakelaar is zo gevoelig, dat hij zelfs de kleinste lekstroom opmerkt. Zodra de lekstroom een gevaarlijk niveau bereikt, schakelt de aardlekschakelaar onmiddellijk alle spanning uit.

Hager heeft dit apparaat zo zorgvuldig geproduceerd en getest dat hij ook na 25 jaar zijn werk nog perfect doet. Internationale veiligheidsvoorschriften zeggen dat je minimaal één keer per maand moet testen of hij nog werkt. Deze voorschriften zijn zo streng, omdat dit apparaat uw leven kan redden.

Installatieautomaat (‘groep’)

Een installatieautomaat zorgt ervoor dat defecte apparaten of bedrading in je huis de elektrische installatie niet kunnen beschadigen. De automaat schakelt de stroom uit, wanneer er een te grote stroom door de draden gaat. Bijvoorbeeld als er te veel apparaten zijn aangesloten op een installatieautomaat.

Wanneer die stroom te groot is, zou de bedrading kunnen smelten of zou er zelfs brand kunnen ontstaan. Als de stroom die er loopt groter wordt dan de toegestane waarde op de automaat (meestal 16 Ampère) zal de automaat razendsnel uitschakelen (een 60W-lamp gebruikt ongeveer 0,25 Ampère een wasmachine gebruikt – als hij verwarmt – zo’n 13 Ampère).

Bij kortsluiting kan er een zeer hoge stroom gaan lopen. Deze stroom kan zo hoog zijn als het gemiddelde stroomverbruik van 500 woningen, maar dan nog kan uw Hager installatieautomaat binnen een fractie van een seconde de stroom uitschakelen.

Ook wanneer je te veel apparaten hebt aangesloten op 1 automaat (of 1 groep), waardoor het stroomverbruik te groot wordt, schakelt de automaat uit.

In plaats van een aparte aardlekschakelaar en meerdere installatieautomaten, kun je ook een aardlekautomaat in je verdeler hebben:

Aardlekautomaat

Dit is een combinatie van de aardlekschakelaar en installatieautomaat in één apparaat. Hij voert dus beide functies uit.

Fornuisgroep

Een fornuisgroep vervult dezelfde functie als een installatieautomaat, maar dan specifiek voor het kooktoestel. In sommige gevallen wordt de fornuisgroep gebruikt voor de wasmachine of droger.

Beltrafo

De beltrafo zorgt voor de werking van je voordeurbel. Wist je dat de bel tijdelijk uitgeschakeld kan worden door de hendel naar beneden te zetten, in de O-positie? Je herkent de Hager-beltrafo aan het artikelnummer links – bovenin: ST303N, en aan het belsymbool rechts onderin.

Aardelektrode

In vele tienduizenden huishoudens dreigt een gevaar. Tot midden jaren zeventig was het gebruikelijk om de elektriciteitsinstallatie in een huis te aarden op de waterleiding. Als er dan iets fout ging, liep de stroom via het metalen waterleidingnet naar de aarde. Maar tegenwoordig worden voornamelijk kunststof waterleidingen gebruikt. Als er in deze huizen niet gerenoveerd is, mag je er daarom van uitgaan dat de randaarde in deze huizen niet meer werkt.

De aardleiding zorgt ervoor dat de elektriciteit via de aarde wegvloeit in geval van een defect. Hoewel elektrische apparaten zo veilig mogelijk zijn, kan iemand bij het ontbreken van een goede aardleiding onder spanning komen te staan. Zelfs als men een aardlekschakelaar heeft.

Of je huis goed geaard is, merk je in het dagelijks leven niet. Je TV en wasmachine doen het ook zonder aarde immers. Als iemand niet weet op welke wijze de elektrische installatie geaard is, is het raadzaam deze te laten controleren door een erkende elektrotechnisch installateur.

Rijst natuurlijk wel direct de vraag, hoe dat aarden dan gebeurt. Bij een woning slaat hij een verzinkte ijzeren pin de grond in. Deze pin staat straks door middel van een koperen draad in de meterkast in verbinding met de elektrische installatie. Dat werkt perfect.

De verantwoordelijkheid voor het aarden ligt overigens niet bij WML of het elektriciteitsbedrijf, maar bij de eigenaar van de woning zelf. Overal waar metaal door kunststof wordt vervangen, waarschuwt WML de bewoners voor het potentiële gevaar dat dan ontstaat. Ondanks herhaalde oproepen onderneemt niet iedereen daar direct actie op.

Bij montage van de groepenkast wordt de aardelektrode gecontroleerd en waar nodig aangebracht. De kosten hiervoor worden uiteraard in rekening gebracht.

Check

  1. is de woning van voor 1975.
  2. is de elektriciteitsinstallatie sinds 1975 nooit vervangen,
  3. terwijl je of de wateraansluiting wél vervangen is, laat het dan controleren. Doe dat ook als u twijfelt.

Technische gegevens

Nominale spanning maximaal: 400 V~ / 50 Hz
Nominale stroom maximaal: 40 A 2 1 4 3

Een meterkast moet perfect passen bij jouw elektraverbruik. Zeker in moderne of gemoderniseerde (steeds vaker gasloze) woningen zijn aanpassingen aan de elektrotechnische installaties nodig. Woningen waarin nieuwe elektrische vormen een groeiende rol spelen – zoals een laadpunt voor je elektrische auto of zonnepanelen. De aanpassing en uitbreiding van de meterkast is hierbij dan noodzakelijk.

1. de hoofdschakelaar; 2 of 4 ‘modulen’ breed

2. de aardlekschakelaar; 2 of 4 ‘modulen’ breed

3. de installatieautomaat; 1, 2 of 4 ‘modulen’ breed

4. de aardlekautomaat; 2 of 4 ‘modulen’ breed

® Copyright 2024 - Jos van Gerven Electro - Webdesign: Analyze Design